Weggeven

Vanaf de Nationale Boomplantdag in maart worden in circa 3 weken de verzamelde boompjes (gratis) weggegeven aan particulieren, boeren en organisaties.