Oogsten

We oogsten de zaailingen in door ons (Stichting MEERGroen) beheerde groengebieden en bospercelen. Dit doen we met vrijwilligersgroepen (individuen, teams en organisaties). Daar staan van vele boomsoorten boompjes teveel; dat dunnen we uit waardoor ze ergens anders weer goed van pas komen.